Kontakt

Lars Tauvon

Tel 08/411 49 41  
Telfontid tisdag och fredag 8-9
lars.tauvon@gmail.com

Skånegatan 87
116 35 Stockholm

Ej ansluten till landstinget. Ordinarie besöksarvode 800.-